Re-Aves

  • Wat: Illustratie
  • Voor wie: Re-Aves
  • In opdracht van: Diversity Agency
  • Taak: Concept, Schets & Illustratie

Een aantal illustraties die weergeven hoe Re-Aves te werk gaat bij de realisatie van mechatronische systemen. Het laat de weg zien van TPD (Technical Product Documentation) tot een eindproduct.

work.title.text