RPS | Sloopmanagement

  • Wat: Animatie
  • Voor wie: RPS Property
  • In opdracht van: RPS
  • Taak: Concept, Storyboard & Illustratie
  • Animatie: Samurai Animations
  • Sound Design: Uptone Productions

Om te laten zien dat het slopen van een gebouw een complex proces is waarbij risico op uitloop in de planning of meerwerk reëel is. Deze animatie is ontwikkeld om te laten zien hoe de dienst Sloopmanagement van RPS grip creëert op de sloopopgave van de klant.

controls-play
work.title.text